Yükleniyor

Bayi Sözleşmesi


 

 SAFA BİLGİSAYAR BAYİ VE İNTERNET SİTESİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

MADDE 1-SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İş bu sözleşme; Kızılsaray Mh. 71. Sokak No:17 Muratpaşa / ANTALYA adresinde mukim Safa Bilgisayar Sarf Malz. İnş. Kuy. Tur. Pet. Ür.  Tic.ve San. Ltd. Şti. ( Bundan böyle kısaca “ SAFA ” olarak anılacaktır.) ile .............................................................................................................................................................................

adresinde mukim..............................................................................................................................................…

(Bundan böyle kısaca “BAYİ” olarak anılacaktır.) arasında yapılmıştır.

 

MADDE 2-SÖZLEŞMENİN KONUSU

SAFA’nın internet üzerinden bayilerine online olarak ürün satışı yaptığı www.bayisafa.com  adresinde üyelik sistemi, elektronik ortamda alışveriş, ürün fiyatı bilgileri alma, elektronik posta, finansal işlemler için elektronik ortamda ödeme araçları ile ilgili ödeme koşulları, gizlilik, çalışma yöntemi, mücbir sebep, sözleşmenin devri, feshi, uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili kuralları ve SAFA ile Bayii’nin yükümlülüklerini belirler.

 

MADDE 3-ÜYELİK SİSTEMİ

A- Bayi kodu; SAFA tarafından belirlenecektir. (Aynı Bayi kodu iki ayrı bayiye verilemez.)

B- Yönetici kullanıcı adı; başlangıçta SAFA tarafından belirlenecektir. Bayii’nin ilk kullanımda bu adı

değiştirmesi gerekmektedir.

C- Şifre; İlk kullanımda geçici Şifre SAFA tarafından belirlenebilir. İlk kullanımda Bayii’nin bu Şifreyi mutlaka değiştirmesi gerekmektedir. Şifrenin değiştirilmesi ve korunması Bayii’nin sorumluluğunda olup Safa şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu olmayacaktır.

D- Kullanım; Bayii’nin www.bayisafa.com üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için bayi kodu, kullanıcı adı ve şifresini girmesi gerekmektedir. SAFA tamamen kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda herhangi bir Bayiye bu hizmeti vermekten vazgeçebilir.

 

MADDE 4- TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

A- SAFA’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1- SAFA www.bayisafa.com’un sürekli ve güvenli çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli olan teknik altyapıyı kurarak çalışmasını sağlar.

2- SAFA  www.bayisafa.com’dan verilen siparişleri, mevcut stok ve lojistik imkânlarına göre hızlı bir şekilde Bayi ’ye teslimini gerçekleştirmek için azami çaba gösterir.

3- Sipariş teslimlerinde Safa adil bir sıra gözeterek ürün teslimi gerçekleştirecektir. Ancak Safa’nın bilgisi dâhilinde veya dışında oluşabilecek değişikliklerden SAFA sorumlu tutulamaz.

4- Bu sözleşme ile belirlenecek kredi kartları ile ilgili her türlü bilgi SAFA’nın güvenliğinde olup, bu bilgileri SAFA ne maksatla olursa olsun üçüncü kişiler ile paylaşmaz.

 

B- BAYİ’ NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1- Bayi tarafından doldurulacak kayıt formu ve her türlü bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin hatalı ve noksan olmasından doğacak her türlü zarar ve ziyandan dolayı sorumlu olacağını ve bu hallerde Bayilik üyeliğinin SAFA tarafından tek taraflı olarak sona erdirileceğini,

2- www.bayisafa.com tarafından kendisine verilen şifrenin ilk kullanılmaya başladığı andan itibaren derhal değiştireceğini, erişim ile ilgili şifre ve kod güvenliğinden sorumlu olduğunu, bu şifre ve kod kullanılarak yapılan bütün işlemlerin Bayi tarafından yapıldığını, bu kod ve şifreyi kullanacak kişilerin Bayi tarafından yetkilendirildiğini,

3- Verilen siparişlerde SAFA’nın belirlediği kredi limitleri dâhilinde ve satış şartlarına uygun olarak işlem yapabileceğini, eğer kredi limiti yetersiz veya yok ise kredi kartı ile ya da ürün tesliminde nakit olarak yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadan sipariş giremeyeceğini, bu işlemlerden dolayı SAFA’nın bütün zararlarını tazmin edeceğini,

4- Sisteme tanımladığı “Yönetici Kullanıcı” veya kendi tanımladığı “kullanıcı” adıyla yapacağı tüm işlemlerden bizzat kendisinin kayıtsız Şartsız sorumlu olacağını,

5- Bayi’nin üye bilgilerinin üçüncü kişilerce öğrenilmesi sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı

SAFA’nın sorumlu olmayacağını,

6- Servis kullanımı esnasında; kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek mesaj ve bilgilerden SAFA’nın sorumlu olmayacağını,

7- www.bayisafa.com’da sunulan hizmetlere SAFA tarafından belirlenen şartlar dışında yetkisiz bir şekilde girmemeye ve yazılımı hiçbir suretle değiştirmemeyi, bu kurallara uyulmaması halinde, SAFA’nın uğrayacağı zararları şimdiden tazmin etmeyi kabul ettiğini,

8- Diğer kullanıcıları rahatsız ve tehdit etmemeyi, genel ahlaka aykırı, kanun dışı, kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici materyal ve bilgiler ile başkalarına ait bilgileri kayıt etmemeyi, yayımlamamayı, dağıtmamayı,

9- SAFA’nın izni olmadan bu servislerde reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı, bu amaca yönelik tekliflerde bulunmamayı,

10- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, uluslararası anlaşmalar ve kanunlara göre suç teşkil edecek mesaj ve dosyalar göndermemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 5- YETKİLER

Bu sözleşme kapsamında SAFA aşağıdaki yetkilere kayıtsız ve Şartsız sahiptir.

A- SAFA, www.bayisafa.com sitesinin çalışmasını geçici bir süre ile sınırlı olarak veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici süre veya tamamen durmasından dolayı Bayi üyelerinin veya üçüncü kişilerin uğrayacağı zarardan hiçbir Şekilde SAFA sorumlu olmayacaktır.

B- www.bayisafa.com üzerinden satışa sunulan ürünlerin fiyatlarını, ürün özelliklerini, teslim Şeklini ve teslim şartını belirlemeye ve değiştirmeye SAFA yetkilidir. Sipariş girildikten sonra SAFA gerekli olan değişiklikleri yapabileceği gibi sipariş iptali seçeneğini de kullanabilecektir. Sistem üzerinden yapılan satışlar tamamı ile SAFA’nın stok yapısı ile sınırlıdır. SAFA siparişi aldıktan sonra, bu siparişi iptal ederek Bayi’nin ödemiş olduğu tutarı cari hesabına iade eder.

C- Bu sözleşme ve bu sözleşmeye ek sözleşmeler ile belirlenen kredi kartı kullanımı ile ilgili SAFA tek taraflı olarak herhangi bir kredi kartı kullanımını iptal etme hakkına sahiptir.

D- SAFA sistem üzerinden almış olduğu siparişleri istediği kargo veya diğer taşıma araçları ile Bayi ‘ye ulaştırabilir.

E- SAFA mevcut kredi limitleri yeterli, kredi kartı limiti onaylanmasına rağmen istediği takdirde Bayi ‘ye alışveriş yapma hakkını kaldırma yetkisine sahiptir.

F- SAFA Bayi’nin www.bayisafa.com’dann başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu durumda geçiş yapılan web sitesinin içeriğinden ve güvenliğinden SAFA sorumlu değildir.

G- İş bu sözleşme Bayi tarafından, geçerli imza sirkülerinde yetkili bulunan kişilerce onaylandıktan ve SAFA’ya gönderildikten sonra “Yönetici Kullanıcı Adı” ve geçici Şifre Bayi ‘ye gönderilecektir. SAFA bu sözleşmeyi imzalamış veya daha önce imzalamış olup şifreyi kullanmaya başlamış olan Bayilerin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını hiçbir ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı ve sürekli olarak engelleyebilir.

H- SAFA Bayilerin girmiş olduğu kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam v.b. ticari amaçları için kullandırılması konusunda tam yetkilidir.

İ- SAFA www.bayisafa.com servislerini güvenli, hatasız ve zamanında kullanımından, servis kalitesinden, doğru ve güvenilir sonuçlardan ve bu konudaki beklentileri taahhüt etmez.

J- SAFA üyelerin dosyalarının saklanması için kendisinin uygun göreceği kota tahsisi yapabilir. Mevcut ihtiyaçlara göre bu kotaları arttırma ve eksiltme hakkına Şimdiden sahiptir.

K- SAFA gerekli görmesi halinde üyelik gerektirmeyen servisleri, üyelik gerektiren hale dönüştürebileceği gibi üyelik gerektiren servisleri de üyelik gerektirmeyen servisler haline dönüştürme hakkına sahiptir. İlave yeni servisler açabileceği gibi, mevcut servisleri ücretli hale getirebilir veya tamamen kullanımdan kaldırabilir.

 

MADDE 6- KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

A- İş bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda iki taraf da değer kayıtları ile mikrofilm, mikro fiş ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirtilen kayıtlara her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

B- Bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak hesap uyuşmazlıklarında SAFA’nın Ticari Defter ve kayıtları esas alınır.

 

MADDE 7- GİZLİLİK

Bayi sözleşme süresince ve sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun sona ermesinden iki yıllık süre içinde www.bayisafa.com sistemi ile ilgili hiçbir bilgiyi, şifre ve kodlarını üçüncü kişi ve kuruluşlara vermeyeceğini taahhüt eder.

SAFA Bayi’nin bu bilgileri üçüncü kişi ve kuruluşlara verildiğini tespit etmesi halinde, üyelik sözleşmesini derhal iptal edeceğini, Bayi bu nedenle SAFA’nın uğrayacağı bütün zararları kayıtsız şartsız tazmin edeceğini şimdiden kabul eder.

7.1 - Kişisel Bilgi Güvenliği

bayisafa.com müşterilerinden üyelik ve alışveriş sırasında alınan tüm kişisel bilgiler mevcut en yüksek elektronik ve fiziksel güvenlik sistemleriyle korunmakta, sadece yetki sahibi personel ve gerekli durumlarda kullanıcı onayı ile görüntülenebilecek bir ortamda saklanmaktadır. Bu bilgiler yalnızca Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve uluslararası kanunlar çerçevesinde kullanılmaktadır.. Kişisel bilgilerin kullanıcı onayı olmaksızın hiçbir şekilde açıklanmaması,yayınlanmaması,üçüncü şahıslarla paylaşılmaması firmamız tarafından taahhüt ve garanti edilmiştir. bayisafa.com kişisel bilgilerin dışındaki genel kullanıcı bilgilerini kullanıcı onayı verildiği takdirde ;bilgilendirme, tanıtım, duyuru ve teklif amacıyla kullanma haklarını saklı tutar.

7.2 - Ödeme Bilgileri Güvenliği

bayisafa.com bünyesinde oluşturulmuş olan online güvenlik departmanı;ilk kez alışveriş yapacak olan müşterilerimizin kimlik ve adres bilgilerinin kontrolünü yaparak,gerekli durumlarda müşterilerle telefonla irtibata geçerek kredi kartı sahtekarlığı gibi yasal olmayan kullanımları önlemek için önlem almaktadır.

bayisafa.com 256bit güvenlik sertifikasına sahiptir. bayisafa.com dan yapılan alışverişlerde verilen kredi kartı bilgileri siteden bağımsız olarak Globalsign tarafından sağlanan 256bit SSL şifreleme protokolü kullanılarak anlaşmalalı bankaların sistemine aktarılır ve banka tarafından sorgulama işlemi yapılır. Sorgulama sonucu anında müşteriye iletilir ve ödeme işlemi tamamlanır.Girilmiş olan kart bilgileri direk olarak bankaya iletilmekte ; tüm işlemler müşteri ve banka arasında gerçekleşmektedir.Bu bilgiler hiçbir şekilde site tarafından görüntülenemediği ve kaydedilmediği için bilgilerin üçüncü şahısların eline geçmesi mümkün değildir..

Ödeme sayfasının sağ alt köşesinde bulunan kilit resmi sayfanın SSL ile şifrelenerek güvenlik altına alındığını göstermektedir.

7.3 - Güvenlik Uyarısı

Kredi kartı bilgilerinin çalınması gibi durumlar büyük çoğunlukla fiziki ortamlarda gerçekleşmektedir.Bu nedenle restoran vb. yerlerde kredi kartlarının kullanılması veya kart numarasının başkalarına verilmesi tavsiye edilmemektedir. Kredi kartının çalınması,kaybolması veya izinsiz kullanıldığının fark edilmesi gibi durumlarda zaman kaybedilmeksizin kartın ait olduğu banka ile irtibata geçilmeli ve durum bildirilmelidir.

bayisafa.com tarafından tespit edilen kredi kartı sahtekarlığı durumlarında ilgili banka ve kart sahibi durum hakkında bilgilendirilmektedir. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde alışveriş yapılan sitenin adres ve telefon bilgilerinin doğruluğundan emin olunmalı, gerekirse sitedeki müşteri hizmetleri numarası aranarak doğrulama yapılmalıdır. 

MADDE 8- ÜRÜN TESLİMATI

SAFA sistem üzerinden almış olduğu siparişleri, giriş sıralamasına uyarak, mevcut stok yapısına göre, istediği dağıtım yöntemini kullanarak mümkün olan sürelerde Bayi’ ye teslim eder. SAFA teslimatı kendi araçları ile yapabileceği gibi belirleyeceği bir kargo Şirketi ile veya taşeron bir nakliyeci firma ile yapma hakkına sahiptir. Ürün teslimatı Bayi’nin seçeneğine göre başka bir kargo Şirketi veya SAFA’nın anlaşmalı olmadığı bir kargo Şirketi ile gerçekleşmesi halinde, taşıma koşulları SAFA tarafından belirlenmediği için bu teslimattan SAFA sorumlu olamayacaktır.

Taşıma ücretlerinin SAFA veya Bayi tarafından ödenmesi konusunda SAFA tek taraflı olarak istediği anda değiştirme hakkına sahiptir. Taşıma ücreti SAFA tarafından ödenmesi halinde birinci, defada Bayi yerinde bulunamayıp teslim gerçekleşmezse, bu aşamadan sonraki ücretlerin tamamı Bayi tarafından ödenir. Bayinin malı teslim almak istememesi veya yerinde bulunamaması halinde taşıma ücreti Bayinin cari hesabına borç kayıt edilecektir. Siparişin kredi kartı ile yapılması halinde bu tutar kredi kartından tahsil edilecektir. Bu durumlarda sipariş iptal edilmiş sayılacak ve SAFA’nın bu siparişten dolayı uğramış olduğu zarar Bayi tarafından karşılanacaktır.

Siparişte kişisel kredi kartlarının kullanılması durumunda SAFA ürünü bu sözleşmede imzası bulunan Bayi ‘ye teslim edecektir. Bu teslimattan dolayı tüm sorumluluk Bayi’ ye ait olacaktır.

 

MADDE 9- VERGİLENDİRME

SAFA’ın www.bayisafa.com üzerinden yapmış olduğu tüm işlemler Türkiye’de mevcut vergi kanunlarına göre vergilendirilecektir. Yatırım teşvik belgesi kapsamında ve ihracata dayalı satışlar bu sistem üzerinden yapılmayacaktır. Vergi kanunlarında ileride çıkabilecek tüm değişiklikler kendiliğinden bu sözleşme kapsamında hüküm ifade edecektir. Vergi kanunları uyarınca Bayi’nin kayıt düzeni ile ilgili sorumlukları kendilerine ait olacaktır.

 

MADDE 10- TEBLİGAT ADRESİ

Tarafların bu sözleşmede yazılı adreslerine yapılacak tebligatlar geçerlidir. Bu adreslerde bir değişiklik olması halinde adres değişikliği yapan taraf diğer tarafa yeni adresini yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Bunun yapılmaması halinde eski adrese yapılacak tebligatlar kanunen geçerlidir.

 

MADDE 11- MÜCBİR SEBEPLER

Tabii afetler ( deprem, sel vb.) yangın, salgın hastalık, grev, lokavt, sivil ve askeri idare kısıtlamaları, ihtilal, isyan, dâhili kargaşa, ambargo gibi tarafların kontrolü dışında gelişen olaylar mücbir sebep olarak kabul edilir. Mücbir sebep oluşması halinde maruz kalan taraf diğer tarafı gecikmeksizin haberdar edecek ve taraflar nasıl hareket edileceği konusunda birlikte karar verecektir.

 

MADDE 12- UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün ihtilaflarda öncelikle sözleşme hükümleri, bu sözleşmede bulunmayan hükümlerde ise TC kanunları(TTK, MK, HUMK ve diğerleri) uygulanacaktır.

 

MADDE 13- YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İş bu sözleşmeden dolayı doğacak bütün ihtilaflarda ANTALYA MAHKEMELERİ ve İCRA DAİRELERİ yetkili olacaktır.

 

MADDE 14- YÜRÜRLÜK

www.bayisafa.com Bayi Üyelik Sözleşmesi, Ek-1’de bulunan Bayi Başvuru Formunu eksiksiz doldurup, karşılıklı imzaladıktan sonra süresiz olarak yürürlüğe girer.

 

MADDE 15- SÖZLEŞMENİN FESHİ

İş bu sözleşme SAFA veya Bayinin dilediği zamanda yazılı olarak bildirilmek şartıyla sona erdirilir.

İş bu sözleşme ekler hariç 4 sayfa ve 15 maddeden ibaret olup, iki nüsha olarak tanzim edilmiş, ekleri ile birlikte

taraflarca okunarak ........../............./20…….. tarihinde karşılıklı imza altına alınmıştır.

 

Yetkili imzalar ve kaşe.

 

 

SAFA                                                                                                                                  BAYİ